Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej w Starym Strączu

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W STARYM STRĄCZU

 1. Zarządcą cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka w Starym Strączu.
 2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do:
  • zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym,
  • przestrzegania porządku i czystości
 3. Zabronione jest przebywanie na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwym i spożywanie napojów alkoholowych.
 4. Zabronione jest sadzenie drzew i krzewów bez zgody Zarządcy cmentarza oraz zabrania się niszczenia drzew.
 5. Obowiązek pielęgnacji grobów należy do rodziny zmarłych.
 6. Zamiar wykonania nowego nagrobka lub remont już istniejącego należy zgłosić i uzgodnić z Zarządcą Cmentarza oraz wnieść ustalone opłaty.
 7. Prace remontowe i budowlane prowadzone na cmentarzu przy nagrobkach oraz usługi pogrzebowe wymagają zezwolenia Zarządcy Cmentarza.
 8. Wykonawcy robót kamieniarsko-budowlanych mogą sprowadzać potrzebne materiały budowlane po uprzednim uzgodnieniu z Zarządcą cmentarza.
 9. Zobowiązuje się osoby porządkujące miejsca grobów swoich bliskich, czy ich otoczenia o wysypywanie śmieci w miejscach do tego przeznaczonych.
 10. Wjeżdżanie na cmentarz pojazdami odbywa się za zezwoleniem Zarządcy Cmentarza i po wniesieniu ustalonej opłaty.
 11. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren cmentarza.


REGULAMIN KAPLICY CMENTARNEJ W STARYM STRĄCZU

 1. Kaplica Cmentarna położona na cmentarzu parafialnym w Starym Strączu stanowi własność Parafii Stare Strącze.
 2. Zarządcą Kaplicy Cmentarnej jest Ksiądz Proboszcz.
 3. Korzystanie z Kaplicy Cmentarnej dla Parafian jest nieodpłatne a z poza Parafii odpłatne, zgodnie z uchwałą Rady Parafialnej.
 4. Zezwolenia na skorzystanie z Kaplicy celem przechowania Ciała Zmarłych udziela Ksiądz Proboszcz.
 5. Klucze do Kaplicy są u Ksiedza Proboszcza oraz u osoby przez niego upoważnionej.
 6. Niedozwolone jest samowolne usuwanie i przestawianie urządzeń w Kaplicy.
 7. Za sprzęt znajdujący się w Kaplicy odpowiada Rodzina Osoby Zmarłej.
 8. W trakcie przechowywania Ciała Zmarłego w kaplicy jest możliwość przebywania w niej i modlitwy przez cały ten czas.
 9. Przy wychodzeniu wszystkich z Kaplicy pamiętamy o:
  • wyłączeniu świateł wewnątrz Kaplicy
  • zgaszeniu świec
 10. Po wyprowadzeniu w czasie pogrzebu Ciała Osoby Zmarłej z Kaplicy, wyłączamy wszystkie światła.
 11. Po pogrzebie robimy w miarę możliwości porządek i przekazujemy Kaplicę oraz klucze Księdzu Proboszczowi lub osobie przez niego upoważnionej.