Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej w Starym Strączu

śp. Piotr Ochej z Krzydłowiczek

W poniedziałek 3. października Pan powołał do siebie śp. Piotra Ocheja z Krzydłowiczek.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek 6. października o godzinie 14.30 modlitwą różańcową w kościele parafialnym w Starym Strączu. Po różańcu będzie odprawiona Msza święta a po niej ciało zmarłego zostanie odprowadzone do miejsca spoczynku.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

śp. ks. inf. prof. dr hab. Roman Harmaciński – kapłan naszej diecezji

W środę 7 września 2022 r. w szpitalu w Zielonej Górze, w 88. roku życia i 56. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę ks. infułat Roman Harmaciński.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. Biskupa zostanie odprawiona w poniedziałek, 12 września br., o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żeromskiego (od godz. 9.30 czuwanie modlitewne), a po niej nastąpią dalsze obrzędy pożegnalne na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej (od bramy głównej).

Śp. ks. infułat Roman Harmaciński urodził się 2 stycznia 1935 r. w Mariance (województwo lubelskie) jako siódme dziecko Władysława i Aleksandry z domu Dominiczak. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. Następnie wyjechał do Słupska, gdzie zamieszkał u swojego brata, podjął pracę zawodową i jednocześnie kontynuował naukę w liceum dla pracujących. W roku 1953 wstąpił do Małego Seminarium Duchownego w Różanymstoku, które jednak w kolejnym roku zostało zamknięte. Powrócił więc do Słupska i kontynuował tam edukację w zakresie szkoły średniej. W latach 1955-58 został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w brygadzie podhalańskiej w Wadowicach. W 1958 r. powrócił ponownie do Słupska, gdzie kontynuował pracę zawodową i naukę. W 1960 r. ukończył szkołę średnią i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.

Święcenia kapłańskie otrzymał 16 czerwca 1966 r. w na Jasnej Górze w Częstochowie z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty.
Jako wikariusz pracował w Barlinku (par. Niepokalanego Serca NMP, 1966-69), Jastrowiu (par. św. Michała Arch., 1969-71), Krośnie Odrzańskim (par. św. Jadwigi Śląskiej, 1971-74), Sulechowie (par. Najświętszego Imienia Maryi, obecnie Podwyższenia Krzyża Świętego, 1974-75).
26 listopada 1973 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. We wrześniu 1975 r. został mianowany referentem w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Gorzowie Wlkp. oraz diecezjalnym wizytatorem nauki religii, a także moderatorem diecezjalnego ośrodka powołań.
W roku 1979, kontynuując nadal pracę w kurii, podjął studia specjalistyczne z zakresu katechetyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 18 czerwca 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora teologii. W październiku 1988 r. bp Józef Michalik mianował go rektorem nowo utworzonego Instytutu Formacji Katolickiej dla Świeckich w Gorzowie Wlkp. Od stycznia 1992 r. został zwolniony z obowiązków w Kurii diecezjalnej i poświęcił się całkowicie kierowaniu tym Instytutem. 15 września 1995 r. z racji na pogarszający się stan zdrowia został zwolniony z funkcji rektora, nadal jednak prowadził na gorzowskiej uczelni zajęcia dydaktyczne i kontynuował pracę naukową. 20 sierpnia 1996 r. został proboszczem parafii pw. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp. 11 lutego 1997 r. uzyskał habilitację na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. 1 stycznia 2004 r. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego powierzył mu stanowisko profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Teologii Pastoralnej i Liturgiki. 1 września 2007 r. został zwolniony z urzędu proboszcza i przeszedł w stan spoczynku. W trakcie emerytury nadal mieszkał na terenie parafii NMP Królowej Polski w Gorzowie. Zachował również tytuł kustosza sanktuarium św. Weroniki Giuliani oraz rektora Bractwa Męki Pańskiej. Funkcje te pełnił jeszcze przez dwa kolejne lata, do roku 2009.
Ponadto na przestrzeni swojego życia był powoływany do różnych diecezjalnych gremiów: kolegium konsultorów i rady kapłańskiej, diecezjalnej rady duszpasterskiej, komisji liturgicznej oraz komisji ds. szkół katolickich.
Za swoją gorliwość i zaangażowanie uzyskał liczne wyróżnienia diecezjalne i papieskie. 8 kwietnia 1993 r. bp Józef Michalik włączył go do grona kanoników honorowych gorzowskiej kapituły katedralnej. 12 maja 2008 r. bp Stefan Regmunt włączył go do grona kanoników gremialnych tejże kapituły katedralnej powierzając mu jednocześnie funkcję jej dziekana.
Rok później, 9 kwietnia 2009 r. otrzymał godność prepozyta gorzowskiej kapituły katedralnej. Z kolei Ojciec Święty Jan Paweł II 29 listopada 1984 r. nadał mu tytuł kapelana honorowego, zaś Benedykt XVI 11 czerwca 2008 r. nadał mu tytuł protonotariusza apostolskiego supra numerum (infułata).

Śp. ks. infułata Romana Harmacińskiego polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

śp. Kazimiera Mazur ze Starego Strącza

W środę 7 września Pan powołał do siebie śp. Kazimierę Mazur ze Starego Strącza.

Obrzędy pogrzebowe rozpoczną się w kościele parafialnym w Starym Strączu w sobotę 10 września modlitwą różańcową odmówioną o godzinie 11.30. Po różańcu zostanie odprawiona Msza święta żałobna i odprowadzenie ciała zmarłej do miejsca oczekiwania na zmartwychwstanie.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

śp. Jan Małkowski ze Starego Strącza

W poniedziałek 5. września Pan powołał do siebie śp. Jana Małkowskiego ze Starego Strącza.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę 7. września o godzinie 14.30 modlitwą różańcową w kościele parafialnym w Starym Strączu. Po różańcu będzie odprawiona Msza święta a po niej ciało zmarłego zostanie odprowadzone do miejsca spoczynku.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Nabór do Instytutu Studiów Wyższych.

Nowo powstający Instytut Studiów Wyższych z siedzibą w Gościkowie-Paradyżu zaprasza kandydatów na jednolite studia magisterskie z teologii. Oferta jest skierowana do wszystkich osób, które chciałyby:

– pełnić różne funkcje w strukturach Kościoła rzymskokatolickiego,
– pracować jako nauczyciele religii w szkołach,
– posługiwać jako liderzy stowarzyszeń, fundacji oraz grup i wspólnot kościelnych.

Zajęcia będą odbywały się w Gorzowie Wielkopolskim w trybie stacjonarnym. Instytut będzie afiliowany do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Szczegółowe informacje i zapisy: https://kandydaci.usz.edu.pl/teologia/
Osoby pragnące rozpocząć studia, poza zarejestrowaniem się w systemie uniwersyteckim, proszone są o kontakt z ks. dr. Mariuszem Jagielskim, tel. 573 993 973, e-mail: jagielskim@wp.pl lub z ks. dr. Dariuszem Mazurkiewiczem, tel. 663 364 994, e-mail: d.mazurkiewicz@diecezjazg.pl

Spotkanie synodalne w Paradyżu – 29 i 30.08.2022 r.

KOMUNIKAT
RADY BISKUPÓW DIECEZJALNYCH KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
PO SPOTKANIU NA JASNEJ GÓRZE W DNIU 25 SIERPNIA 2022 ROKU

W wigilię uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 25 sierpnia 2022 r., na Jasnej Górze zebrała się ‒ pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ‒ Rada Biskupów Diecezjalnych KEP. Głównym tematem obrad było zakończenie diecezjalnego etapu Synodu o synodalności oraz podsumowująca go synteza.

  1. Synod został zainaugurowany 9 i 10 października ubiegłego roku w Rzymie i przebiega pod hasłem: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja. Dyskutując nad syntezą ogólnopolską zakończonych prac synodalnych w diecezjach, biskupi dzielili się swoimi uwagami i obserwacjami dotyczącymi dotychczasowego przebiegu Synodu. Wyrazili wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się w ten proces, dzieląc się radościami, trudnościami i problemami. W konsultacjach synodalnych, na różnych poziomach, uczestniczyli biskupi, księża, osoby konsekrowane, wierni świeccy zaangażowani w życie parafii, członkowie wspólnot, jak również osoby wcześniej nieangażujące się bezpośrednio w swoich środowiskach kościelnych. Konsultacje synodalne stały się okazją do wyrażenia troski o wspólnotę Kościoła. Biskupi zastanawiali się, jak najlepiej wykorzystać dotychczasowe owoce zakończonego procesu. Drogą do tego jest stałe i systematyczne budowanie Kościoła synodalnego. Powinno się to dokonywać w relacjach bezpośrednich oraz na poziomie wspólnot lokalnych, przede wszystkim parafii.
  2. Obrady biskupów diecezjalnych odbyły się nazajutrz po dniu święta niepodległości Ukrainy, pół roku od zbrojnej agresji Rosji na ten kraj. Po raz kolejny pasterze Kościoła podkreślili solidarność z narodem ukraińskim. Wyrazili także wdzięczność tym wszystkim, którzy przez ostatnie sześć miesięcy, w różny sposób, pomagali licznym przebywającym w naszym kraju uchodźcom, jak również tym, którzy pozostali w ogarniętym wojną kraju. Biskupi proszą o nieustanną modlitwę za Ukrainę i o nastanie pokoju w świecie. Apelują, aby przedłużający się kryzys wywołany inwazją nie wygasił w nas wyrażanej na wiele sposobów woli pomocy naszym siostrom i braciom, zwłaszcza najbardziej doświadczonym wojną. Postawa wobec nich może być świadectwem naszej wiary i zaproszeniem na spotkanie z Chrystusem.
  3. U progu nowego roku szkolnego biskupi diecezjalni modlą się za wszystkich rozpoczynających naukę, a także za ich rodziców, katechetów i nauczycieli. Ludziom pracującym na roli w czasie trwających żniw dziękują za ich ciężką pracę i troskę o to, aby nikomu w naszym kraju nie zabrakło chleba. Modląc się wraz z licznymi pielgrzymami przed obliczem Czarnej Madonny, polecają Bogu przez Jej wstawiennictwo wszystkich Rodaków w kraju i za granicą oraz udzielają pasterskiego błogosławieństwa.

Rada Biskupów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 25 sierpnia 2022 roku


Święcenia biskupie ks. kan. Adriana Puta.

Jak wiemy, 28 czerwca Ojciec Święty Franciszek mianował ks. kan. Adriana Puta, proboszcza parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Święcenia biskupie ks. kan. Adrian Put otrzyma w zielonogórskiej konkatedrze w sobotę 13 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 12.00 pod przewodnictwem abp. Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce.

Transmisję z uroczystości przeprowadzi TVP 3 Gorzów Wielkopolski.

Polecajmy biskupa nominata w naszych modlitwach, aby głosząc słowo Boże, udzielając sakramentów świętych i posługując w miłości owocnie towarzyszył ludowi Bożemu naszej diecezji.

Zbiórka dla Jasia – 24.07.2022 r.

W niedzielę 24 lipca na parkingu przy kościele odbędzie się sprzedaż ciast i innych słodkości. Pieniążki zebrane ze sprzedaży będą przeznaczone w całości na pomoc w ratowaniu oczka małego Jasia Turczyńskiego ze Starego Strącza. Jasiu miał przykry wypadek, na skutek którego potrzebna jest seria przeszczepów, które niestety nie są refundowane, a pozwolą mu na częściowe odzyskanie wzroku. Zatem potrzebna jest pomoc i każda złotówka! Jeśli ktoś jest chętny do pomocy i chciałby upiec coś pysznego na tę okoliczność, to proszę o kontakt z naszą Radną Joanną Paczkowską (numer telefonu – 697 619 751).

Ks. kan. Adrian Put mianowany biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

28 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła komunikat o nominacji biskupa pomocniczego dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Został nim ks. kan. Adrian Put, proboszcz parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.

Życiorys biskupa nominata

Urodził się 4 listopada 1978 r. w Szczecinie. W 1985 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 43 w Szczecinie. We wrześniu 1990 r. wraz z rodziną przeprowadził się do Gorzowa Wielkopolskiego. Ukończył Szkołę Podstawową nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim oraz Liceum Ogólnokształcące w Deszcznie. W okresie dzieciństwa i młodości był zaangażowany w posługę liturgiczną jako ministrant i lektor. Formował się również w Ruchu Światło-Życie.

Po maturze wstąpił do Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Studia teologiczne uwieńczył uzyskaniem tytułu magistra. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2004 r. w Gorzowie Wielkopolskim z rąk bp. Adama Dyczkowskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz, w latach 2004-2009 w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lubsku, a w latach 2009-2011 w parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wielkopolskim.

1 września 2011 r. został mianowany redaktorem odpowiedzialnym Aspektów – zielonogórsko-gorzowskiej edycji tygodnika katolickiego Niedziela oraz pomocniczym duszpasterzem młodzieży ds. Ruchu Światło-Życie. Zamieszkał wówczas jako rezydent w zielonogórskiej parafii pw. św. Józefa Oblubieńca.

Równolegle z pracą duszpasterską i dziennikarską kontynuował specjalistyczne studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 2009 uzyskał tam tytuł licencjata, a 14 maja 2015 r. na podstawie rozprawy pt. Posoborowe ruchy odnowy Kościoła w diecezji (zielonogórsko)-gorzowskiej w latach 1972-1998 uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych w specjalności historia Kościoła.

23 sierpnia 2013 r. powołano go do diecezjalnej Rady ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. 1 sierpnia 2015 r. mianowano go proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze. 13 listopada tego samego roku został ponadto sekretarzem pomocniczym I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. 1 sierpnia 2016 r. powierzono mu funkcję moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie. Od 10 października 2017 r. należy do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Ponadto, od 1 września 2019 r. kieruje Diecezjalnym Ośrodkiem Katechumenalnym, a 21 marca 2022 r. powołano go na członka diecezjalnej Komisji Liturgicznej.

29 marca 2018 r. został wyróżniony tytułem kanonika rokiety i mantoletu, a 1 kwietnia 2021 r. mianowano go kanonikiem honorowym Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jadwigi. Pełni także funkcję zastępcy moderatora publicznego kleryckiego stowarzyszenia wiernych Unia Kapłanów Chrystusa Sługi.

2 sierpnia 2021 r. został proboszczem parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.

28 czerwca 2022 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przydzielając mu stolicę tytularną Furnos Minor.

Święcenia biskupie nominat przyjmie w sobotę 13 sierpnia. Choć nie jest to jeszcze pewne, z zapowiedzi biskupa diecezjalnego wynika, że miejscem święceń biskupich ks. Adriana Puta najprawdopodobniej będzie zielonogórska konkatedra. Byłyby to pierwsze święcenia biskupie w historii miasta.

śp. Kazimierz Bulik ze Wschowy – wcześniej ze Starego Strącza

W sobotę 4. czerwca Pan powołał do siebie byłego mieszkańca Starego Strącza śp. Kazimierza Bulika.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek 7. czerwca o godzinie 15.00 modlitwą różańcową w kościele parafialnym w Starym Strączu. Po różańcu będzie odprawiona Msza święta a po niej ciało zmarłego zostanie odprowadzone do miejsca spoczynku.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

śp. Stanisław Mielnik ze Starego Strącza

W czwartek 2. czerwca Pan powołał do siebie śp. Stanisława Mielnika ze Starego Strącza.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę 8. czerwca o godzinie 12.00 w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

śp. Zofia Paluszczak ze Starego Strącza

W czwartek 12. maja Pan powołał do siebie w wieku 85 lat życia śp. Zofię Paluszczak ze Starego Strącza.

Obrzędy pogrzebowe rozpoczną się w kościele parafialnym w Starym Strączu we wtorek 17. maja modlitwą różańcową odmówioną o godzinie 15.30. Po różańcu zostanie odprawiona Msza święta żałobna i odprowadzenie ciała zmarłej do miejsca oczekiwania na zmartwychwstanie.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
po Spotkaniu na Jasnej Górze w dniu 2 maja 2022 roku

W dniu 2 maja 2022 r., w wigilię uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, na Jasnej Górze zebrała się Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego. Spotkanie było poświęcone sytuacji w Ukrainie oraz aktualnym kwestiom duszpasterskim.

1. Głównym punktem dyskusji biskupów była ocena działalności Kościoła wobec dramatu wojny w Ukrainie. Biskupi wysłuchali sprawozdań z prowadzonych działań przez Caritas Polska oraz Radę Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Podkreślono ogromne zaangażowanie polskiego społeczeństwa w organizację bezpośredniej pomocy ludności ukraińskiej, zarówno w postaci wsparcia materialnego, jak również dużej liczby inicjatyw, które wyzwoliła ta dramatyczna sytuacja. Polacy mają prawo oczekiwać analogicznej pomocy, wsparcia i solidarności ze strony innych krajów europejskich. Biskupi raz jeszcze pragną wyrazić wdzięczność parafiom, ruchom katolickim, organizacjom kościelnym na czele z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi, a przede wszystkim milionom wiernych za ogromną pomoc, której dzięki nim można było udzielić znajdującym się w potrzebie siostrom i braciom z Ukrainy. Rada Stała apeluje, by nie ustawać w tej pomocy, zarówno materialnej, jak i duchowej. Wzywa wszystkich do hojnego podejmowania posługi wolontariackiej wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna. Dotyczyć to może wielu działań, m.in. organizowania wspólnych kolonii z dziećmi ukraińskimi, nauki języka polskiego, czy wsparcia programu „Rodzina Rodzinie w Polsce”.

2. Rada Stała przeanalizowała aktualną sytuację duszpasterską Kościoła w Polsce. Rodzące się w całym kraju inicjatywy modlitewne, pastoralne i społeczne będę miały konkretne przełożenie na tworzony plan duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2022/2023, którego hasłem będzie „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Podejmowane w nim będą m.in. podstawowe treści związane z wiarą w Kościół, oczekiwaniami wyrażanymi przez papieża Franciszka, a także to wszystko, co zrodziło się w duchu procesu synodalnego. Poruszone zostały także kwestie takie jak otwarcie parafii na migrantów czy wymiar ekumeniczny w duszpasterstwie.

3. Spotkanie Rady Stałej poprzedziło centralne uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski. W tym roku są one połączone z narodowym dziękczynieniem za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej, która miała miejsce 12 września ubiegłego roku. Biskupi przypominają wielkie zasługi Prymasa Tysiąclecia dla Kościoła i Ojczyzny, a także jego oddanie Maryi, które właśnie na Jasnej Górze, przed obrazem Czarnej Madonny, dopełnione zostało ślubami Narodu.

Członkowie Rady Stałej zachęcają wszystkich, by w tych trudnych czasach pokładać nadzieję w Bogu i ufać wstawiennictwu Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski. Przed Jej tronem ogarniają modlitwą wszystkich Rodaków w kraju i za granicą i udzielają im pasterskiego błogosławieństwa.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

„Wakacje z uśmiechem” dla młodzieży z Ukrainy

 „Wakacje z uśmiechem” to bezpłatne 8-dniowe wyjazdy, organizowane przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, dla młodych osób (w wielu od 12 do 18 lat) z Ukrainy, które uciekając przed wojną znalazły schronienie w Polsce.

Kiedy i gdzie?

 „Wakacje z uśmiechem” odbędą się w trzech terminach:

 I

 7 – 14 lipca 2022 r.

 Dom rekolekcyjno-formacyjny „Dobre Miejsce”

ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa


 II

 15 – 22 lipca 2022 r.

 Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu

ul. Drzymały 1c
skr. poczt 29
45-310 Opole


 III

 25 lipca – 1 sierpnia 2022 r.

BURSA SZKOLNA nr 1
w Radomiu

ul. Kościuszki 5
26-600 Radom


 Jakie atrakcje zostały przygotowane dla uczestników?

 Dla uczestników zostały przewidziane następujące atrakcje:
zwiedzanie miasta i wycieczki terenowe;
zajęcia edukacyjne z historii i kultury polskiej;
zawody sportowe;
zajęcia taneczne i integracyjne;
zajęcia muzyczne;

Ważne informacje:

W wyjeździe mogą wziąć udział młode osoby z Ukrainy w wieku od 12 do 18 lat, które w wyniku działań wojennych na Ukrainie znalazły schronienie w Polsce.
Całość kosztów pobytu uczestników oraz transport zorganizowanych grup pokrywa Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach z łazienką.
Uczestnicy będą mieli zapewnione trzy posiłki dziennie (śniadanie – obiad – kolacja), a także wodę do picia.
Całodobową opiekę nad uczestnikami zapewniają stypendyści Fundacji oraz wolontariusze. Na każdym z wydarzeń będą obecni tłumacze.

 Jak zgłosić się na wyjazd?

Szczegółowych informacji udziela:
Ks. Łukasz Malec – tel. 734 430 294
Termin zapisów: 30 maja 2022 r.


«Канікули з усмішкою» для молоді з України

 «Канікули з усмішкою» – це безкоштовний 8-денний табір, організований Фондом «Dzieło Nowego Tysiąclecia» для молоді (віком від 12 до 18 років) з України, яка, рятуючись від війни, знайшла притулок у Польщі.

Коли та де?
 
 «Канікули з усмішкою» пройдуть у три дати:

 І

 7-14 липня 2022 року

 Будинок реколекцій та формування «Dobre Miejsce»

вул. Девайтіс 3 (Dewajtis 3)
 01-815 Варшава


 II

 15-22 липня 2022 року

 Вища міжєпархіальна духовна семінарія в Ополі

вул. Drzymała 1C

45-310 Ополе


 III

 25 липня - 1 серпня 2022 року

ШКОЛЬНА БУРСА No1
 в Радомі

вул. Костюшко 5 (Kościuszki 5)
 26-600 Радом


Які розваги підготували для учасників?

 Для учасників заплановані такі розваги :
екскурсії ;
цікаве заняття з історії та культури Польщі;
спортивні змагання;
танцювальна та інтеграційна діяльність;
музичні забави;

Важлива інформація:

Поїздка відкрита для молодих людей з України віком від 12 до 18 років, які знайшли притулок у Польщі внаслідок бойових дій в Україні.
Повні витрати на перебування учасників та транспортування організованих груп покриває фонд «Dzieło Nowego Tysiąclecia».
Учасники будуть розміщені в кімнатах з окремою ванною кімнатою.
Учасники будуть забезпечені триразовим харчуванням (сніданок — обід — вечеря), а також питною водою.
Стипендіати та волонтери Фонду забезпечують цілодобовий догляд за учасниками. На кожному з заходів будуть присутні перекладачі.
 
Як подати заявку на поїздку?

Детальну інформацію надають:
o. Łukasz Malec - або +48 734-430-294 (польська мова)
Кінцевий термін реєстрації: 30 травня 2022 року

śp. Henryk Sitkowski z Jutrzenki

W piątek 22 kwietnia zmarł Henryk Sitkowski z Jutrzenki, który ostatnie lata życia spędził na terenie Parafii Lubięcin z naszym dekanacie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 26 kwietnia w Starym Strączu. O godzinie 15.30 rozpocznie się modlitwa różańcowa a bezpośrednio po jej zakończeniu Msza święta i odprowadzenie ciała zmarłego do grobu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

śp. Andrzej Kajdas z Wygnańczyc

W piątek 1 kwietnia zmarł po zaopatrzeniu sakramentami świętymi Andrzej Kajdas z Wygnańczyc.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 7 kwietnia w Starym Strączu. O godzinie 13.30 rozpocznie się modlitwa różańcowa a bezpośrednio po jej zakończeniu Msza święta i odprowadzenie prochów zmarłego do grobu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Ekstremalna Droga Krzyżowa Sława — Wschowa — Sława

Osoby zainteresowane udziałem w tegorocznej Drodze Krzyżowej mogą zapisywać się bezpośrednio na stronie organizatora (https://my.edk.org.pl/pub/edk/FRPKR8F4lBxX/zapisy/formularz) bądź w zakrystii po Mszach Świętych w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Sławie.
W dniu akcji tj. 08.04.2022 w godzinach od 17:00 do 18:00 uczestnicy będą mogli nabyć niezbędny pakiet EDK 2022 w cenie 25 zł.

Program X Diecezjalnej Pielgrzymki Motocyklistów do Rokitna
24 kwietnia 2022 roku

• Godz. 13.00 Spotkanie motocyklistów przy Figurze Chrystusa Króla w Świebodzinie – zawiązanie wspólnoty.
• Godz. 13.30 wspólny przejazd do Sanktuarium w Rokitnie.
• Godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św. w Bazylice Rokitniańskiej.
• Poświęcenie motocykli.
• Agapa dla uczestników pielgrzymki.

śp. Otolia Pawłowska ze Starego Strącza

We wtorek 29. marca Pan powołał do siebie w wieku 87 lat życia Otolię Pawłowską ze Starego Strącza.

Obrzędy pogrzebowe rozpoczną się w kościele parafialnym w Starym Strączu w sobotę 2. kwietnia modlitwą różańcową odmówioną o godzinie 13.30. Po różańcu zostanie odprawiona Msza święta żałobna i odprowadzenie ciała zmarłej do miejsca oczekiwania na zmartwychwstanie.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

śp. Albina Dawidowicz ze Starego Strącza

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego Pan powołał do siebie w wieku 98 lat życia Albinę Dawidowicz ze Starego Strącza.

Obrzędy pogrzebowe rozpoczną się w kościele parafialnym w Starym Strączu w środę 30. marca modlitwą różańcową odmówioną o godzinie 12.30. Po różańcu zostanie odprawiona Msza święta żałobna i odprowadzenie prochów zmarłej do miejsca oczekiwania na zmartwychwstanie.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Plan Rekolekcji Wielkopostnych
23 – 25.03.2022 r

środa – 23 III – dzień 1

16:30 Krzydłowiczki – nauka rekolekcyjna i Msza święta
17:00 Stare Strącze – Msza święta z nauką rekolekcyjną

czwartek – 24 III – dzień spowiedzi

16:00 Krzydłowiczki – spowiedź
                              – nauka rekolekcyjna i Msza święta
16:30 Stare Strącze – spowiedź
17:00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną

piątek – 25 III – uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dzień 3

16:30 Krzydłowiczki – nauka rekolekcyjna i Msza święta
17:00 Stare Strącze – Msza święta z nauką rekolekcyjną

Modlitwa Arcybiskupa Neapolu

Przebacz nam wojnę, Panie.

Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami grzesznymi!
Panie Jezu, urodzony w cieniu bomb zrzucanych na Kijów, zmiłuj się nad nami!
Panie Jezu, który umarłeś w ramionach matki w bunkrze Charkowa, zmiłuj się nad nami!
Panie Jezu, jako dwudziestolatek wysłany na front, zmiłuj się nad nami!
Panie Jezu, który wciąż widzisz uzbrojone ręce w cieniu Twojego krzyża, zmiłuj się nad nami!

Wybacz nam wojnę, Panie.

Wybacz, gdy nie wystarczają nam gwoździe, którymi przybiliśmy do krzyża Twoje dłonie, i chcemy gasić nasze pragnienie krwią poranionych przez czołgi i karabiny.
Wybacz nam, gdy ręce, które nam dałeś, zamieniamy w narzędzia niosące śmierć.
Wybacz nam, Panie, gdy nie przestajemy zabijać naszych braci.

Wybacz nam, gdy jak Kain zbieramy na naszych polach kamienie, by zabić Abla.
Wybacz nam, gdy usprawiedliwiamy nasze okrucieństwo, mówiąc, że to praca, gdy brutalność uznajemy za słuszną , bo tak nam podpowiada nasz ból.

Wybacz nam wojnę, Panie. Wybacz nam wojnę, Panie!
Panie Jezu Chryste, Synu Boży, błagamy Cię! Powstrzymaj prędko rękę Kaina! Oświeć nasze sumienia, niech nasza wola się nie spełnia, nie wydawaj nas na pastwę naszych własnych działań! Zatrzymaj nas, Panie, zatrzymaj nas!

A gdy powstrzymasz rękę Kaina, jego także otocz swoją opieką, bo jest naszym bratem.
O Panie, powstrzymaj tę przemoc!
Zatrzymaj nas, Panie!
Amen.

+ Mimmo Battaglia
arcybiskup Neapolu

13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała w Fatimie m.in.: „Przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Sprawiedliwi będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju”. Wspomniane wyżej przyjście Matki Bożej do s. Łucji i żądanie poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu miało miejsce 13 czerwca 1929 r. w kaplicy domu zakonnego w Tuy (Hiszpania).

Poświęcenie takie miało już miejsce 25 marca 1984 r. Dokonał go św. Jan Paweł II. Podobne akty miały miejsce także wcześniej, jednak dopiero po tym z 1984 r. s. Łucja uznała, że prośba Matki Bożej została spełniona.

W piątek 25 marca, podczas celebracji pokutnej o godz. 17.00 w Bazylice św. Piotra, Papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Tego aktu w tym samym dniu w Fatimie dokona Kardynał Konrad Krajewski, jako wysłannik Ojca Świętego.

Komunikat z 391. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

W dniach 14 i 15 marca 2022 r., odbyło się w Warszawie pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego 391. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

  1. Głównym tematem obrad była tocząca się w Ukrainie wojna i wywołany przez nią kryzys humanitarny. Dokonano oceny działań pomocowych podejmowanych przez Kościół. Prowadzone są one zarówno przez struktury Caritas Polska i Caritas diecezjalne, jak też przez inne organizacje katolickie oraz wspólnoty parafialne i zakonne. Jesteśmy świadkami ogromnej mobilizacji Polaków, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Prowadzone są liczne zbiórki pieniężne mające wesprzeć przyjeżdżających do Polski uchodźców, zbierane są dary wysyłane do pogrążonej w wojnie Ukrainy. Wielu uciekających znalazło schronienie w polskich rodzinach, w ośrodkach diecezjalnych i parafialnych, żeńskich i męskich wspólnotach zakonnych. Za to wielkie dobro i spontaniczną pomoc biskupi wyrażają wszystkim, którzy je okazali, wielką wdzięczność. Kierują szczególne podziękowanie do wszystkich wolontariuszy. Równocześnie zwracają uwagę na konieczność zorganizowanej, długofalowej pomocy ‒ obejmującej przyjęcie, ochronę, promocję i integrację ‒ tym, którzy zdecydują się na pozostanie w naszej Ojczyźnie. Szczególną rolę mają tu do spełnienia władze państwowe, samorządy i organizacje pozarządowe.
  2. Biskupi przypominają, że wojna nie jest metodą rozwiązywania problemów, ale zawsze jest katastrofą, w której giną niewinni ludzie i niszczona jest godność człowieka. Wzywają odpowiedzialnych za agresję przeciwko państwu i narodowi ukraińskiemu do jak najszybszego wstrzymania działań wojennych i podjęcia wysiłków zmierzających do zawarcia sprawiedliwego pokoju.
  3. Episkopat wyraził poparcie dla pełnego troski słowa, które przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki wystosował do prawosławnego Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi Cyryla. Prosił w nim, by zaapelował do prezydenta Rosji o zaprzestanie wojny z narodem ukraińskim. Równocześnie biskupi wzywają wszystkich wierzących na całym świecie do gorliwej modlitwy o pokój w Ukrainie.
  4. Biskupi omawiali dotychczasowy przebieg procesu synodalnego w Polsce, który odbywa się zarówno w formie bezpośredniej, w ramach spotkań grup synodalnych, jak i na platformach cyfrowych. Nadal zachęcają wszystkich wiernych do aktywnego włączenia się w prace synodu. Przypominają również, że synod nie jest jednorazowym zadaniem do wykonania, ale procesem zmierzającym do odnowy Kościoła.
  5. W dniu 13 marca br. minęła 9. rocznica wyboru Papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Jego posługę apostolską Episkopat powierzał Bogu w czasie uroczystej Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio w Świątyni Opatrzności Bożej. Biskupi prosili Boga o zdrowie i siły dla Papieża, a także o światło do prowadzenia Kościoła drogą ku zbawieniu.

Wzywając wszystkich wiernych do intensywnej modlitwy i postu w intencji pokoju w Ukrainie, a także ofiarowania uchodźcom dalszej możliwej pomocy materialnej, biskupi polecają dobremu Bogu wszystkich Rodaków w kraju i za granicą udzielając im pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 391. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Warszawa, 15 marca 2022 r.

Zmarły Bogusław Walerian Gulczyński z Nowego Strącza

We wtorek 1 marca zmarł Bogusław Walerian Gulczyński z Nowego Strącza

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 4 marca w Starym Strączu. O godzinie 14.30 rozpocznie się modlitwa różańcowa, o 15.00 Msza święta i odprowadzenie zmarłego do grobu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z INWAZJĄ ROSYJSKĄ NA UKRAINĘ

W związku inwazją rosyjską na Ukrainę, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, stanowczo potępiam działania Rosji i Władimira Putina, uznając je za niedopuszczalny i haniebny akt barbarzyństwa, skierowany wobec suwerenności i niezależności niepodległego państwa.

Jednocześnie – wraz z całym Kościołem w Polsce – wyrażam moją solidarność ze wszystkimi Ukraińcami, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, zapewniając ich o naszej bliskości, modlitwie oraz gotowości do pomocy.

W związku z prośbą Ojca Świętego Franciszka, zwracam się do Księży Biskupów oraz wszystkich wiernych, aby Środa Popielcowa była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy w intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą. Proszę, aby w każdym kościele i parafii w Polsce zanosić gorące błagania w intencji pokoju, a także w intencji Ukraińców, by Pan pokrzepił ich serca w obecnej dramatycznej sytuacji.

Jako Kościół w Polsce pragniemy przyjść naszym Braciom również z materialną pomocą, dlatego apeluję, aby zarówno w najbliższą niedzielę, jak i w Środę Popielcową, po każdej Mszy Świętej zorganizować zbiórkę ofiar do puszek, które – za pośrednictwem Caritas Polska – zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Pomoc Kościoła katolickiego w Polsce będzie świadczona sukcesywnie i systemowo za pośrednictwem naszych instytucji charytatywnych – parafialnych, diecezjalnych i ogólnopolskich – w tym, przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.

Ponadto, proszę wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli o otwartą postawę wobec potrzebujących schronienia.

Królowej Pokoju zawierzam losy Ukrainy i Polski, zapewniając wszystkich o mojej duchowej bliskości i modlitwie.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, dnia 24 lutego 2022 rokuKomunikat w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Drodzy Diecezjanie,

ostatnie godziny przyniosły nam bardzo tragiczne informacje o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Media przepełnione są obrazami palących się budynków, uciekających w panice mieszkańców wielu ukraińskich regionów. Te widoki przywołują w naszej pamięci bardzo bolesne wspomnienia związane z II wojną światową, gdy i nasza Ojczyzna stanęła wobec okrutnych, imperialistycznych wizji agresorów. Wiele osób, pamiętających tamte wydarzenia żyje ciągle wśród nas, być może nawet w naszych rodzinach.

Potrzeba dziś bardzo mocno naszej, chrześcijańskiej solidarności z mieszkańcami Ukrainy. Włączając się w pragnienie Ojca Świętego Franciszka bardzo proszę, aby najbliższa Środa Popielcowa była w naszych parafiach dniem postu i modlitwy w intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą. Ponadto, w odpowiedzi na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski proszę, aby w najbliższą niedzielę i Środę Popielcową, po każdej Mszy św. zorganizować zbiórkę do puszek, z których ofiary za pośrednictwem Caritas Polska zostaną przekazane uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Niech ten czas będzie dla nas ufnym wołaniem do Boga o pokój i opamiętanie się agresorów. W najbliższą sobotę od godz. 10.00 w parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze odbędzie się Kapłański Dzień Modlitw o Pokój. Jako kapłani chcemy wspólnie trwać przed Panem prosząc o potrzebny pokój w naszych sercach i relacjach międzyludzkich i o nadzieję, z którą będziemy wkraczali w tak trudną rzeczywistość. Niech i w naszych parafiach nie zabraknie czasu modlitwy adoracyjnej właśnie w tej intencji.

Zawierzając losy Ukrainy i naszej Ojczyzny Pani Cierpliwie Słuchającej z Rokitna, pamiętajmy także o naszych Siostrach i Braciach z Ukrainy, którzy mieszkają i pracują pośród nas, na terenie naszej Diecezji. Oni bardzo potrzebują naszego wsparcia, dobrego słowa, ale może i konkretnych gestów pomocy. Wielu z ich bliskich ciągle mieszka na Ukrainie, pośród toczących się walk. Niech ten czas uczyni nas posłańcami pokoju, poprzez naszą codzienną modlitwę i gesty miłości, które pomogą nam doświadczyć zwycięstwa Chrystusa nad każdym złem.

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 24 lutego 2022 r.