Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej w Starym Strączu

Opłaty cmentarne od miejsca pochówku na Parafialnym Cmentarzu w Starym Strączu przyjmowane są w transzach rocznych. Ich celem jest zachowanie płynności finansowej w rozliczaniu poboru wody, wywozu śmieci a także działań związanych z utrzymaniem wyglądu nekropolii oraz sprawnością związanych z nią urządzeń.

Wysokość opłat uzależniona jest od wielkości grobu oraz ilości spoczywających w nim zmarłych:
– grób pojedynczy – 30 zł za rok
– grób podwójny – 40 zł za rok
– za każdy dochówek w powyższych rodzajach grobów pobierana jest dodatkowo opłata 10 zł za rok

Opłaty pobierane są także za wjazd pojazdem na teren cmentarza:
– w celu dokonania poprawek przy pomniku bądź wymiany istniejącego już starego pomnika na nowy – 20 zł.
– za postawienie nowego pomnika pobierana jest opłata w wysokości 100 zł plus 20 zł za wjazd.

Zamiar wjazdu na teren cmentarza należy zgłosić minimum na dwa dni przed planowanym terminem.