Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej w Starym Strączu


01. Dom na skale


02. Kapliczka


03. Kochać to znaczy powstawać


04. Modlitwa


05. Modlitwa Arcykapłańska


06. Modlitwa Bonawentury


07. Na zachód dzień się chyli


08. Nasz dom


09. O Boże, Panie mój


10. Ojcze, jeśli możliwe


11. Ojczyzną moją jest Bóg


12. Pan mój Pasterzem moim jest


13. Panie, pragnienia ludzkich serc


14. Pierwsza gwiazda


15. Posyłam was


16. Przychodzę z daleka


17. S.O.S


18. Syn marnotrawny


19. Tak mało żąda Pan


20. Zwiastowanie