Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej w Starym Strączu

Na filarze znajdującym się po prawej stronie od południowego wejścia do starostrączańskiej świątyni wisi obraz przedstawiający Maryję, która przytula do siebie Jezusa.

Informacja dotycząca fragmentu historii tego malowidła została zapisana na karcie papieru i przyklejona do tylnej strony płótna obrazu.


Oto, czego się z niej dowiadujemy:

„Obraz ten w roku 1676 śp. Jegomość Martin Georg Joseph Scholz, proboszcz sławski, dodał do małego ołtarza, zaś Jegomość Joseph Tham, oficjalista hrabiowski, umieścił w roku 1776 w tym oto ołtarzu wielkim.
Ołtarz ten w roku 1789 za rozporządzeniem Jego Wielebności Księdza Proboszcza, Pana Carla Horna, za sprawą dobroczyńców parafii tutejszej uświetnion został przez kantora tegoż kościoła, Jegomości Josepha Bertholda”.

© odczytanie i przekład:
prof. ucz., dr hab. Marek Biszczanik
Instytut Filologii Germańskiej
Uniwersytet Zielonogórski