Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej w Starym Strączu

Kolęda 2021

W dni kolędowe do naszej świątyni w Starym Strączu zapraszam Parafian z ulic czy wiosek wyszczególnionych w poniżej umieszczonej tabeli, w intencji których o godzinie 18.00 zostanie odprawiona Msza święta z okolicznościowym słowem. Spotkanie kolędowe dla mieszkańców Krzydłowiczek odbędzie się w ich kaplicy.

Na zakończenie liturgii poświęcona będzie woda, którą po powrocie ze spotkania kolędowego przedstawiciel Rodziny pokropi mieszkanie. Można posłużyć się przed pokropieniem mieszkania modlitwami umieszczonymi pod tabelą.

Także na zakończenie Mszy kolędowej będzie możliwość do złożenia datku od Rodziny na rzecz Parafii oraz do wsparcia ministrantów ofiarą wrzuconą do trzymanych przez nich puszek.

Kolęda 2021 w Parafii świętej Jadwigi Śląskiej w Starym Strączu
Wtorek Środa Czwartek Piątek
7 styczeń
Stare Strącze - ul. Wschowska
ministranci - Bartosz i Kacper
8 styczeń
Stare Strącze - ul. Jeziorna i Leśna
ministranci - Wojtek i Filip W.
12 styczeń
Stare Strącze - ul. Kolejowa
ministranci - Ziemowit i Filip S.
13 styczeń
Stare Strącze - ul. Jana Pawła II
ministranci - Bartosz i Kacper
14 styczeń
Stare Strącze - ul. Dolna i Kościelna
ministranci - Wojtek i Filip W.
15 styczeń
Stare Strącze - os. Na Wzgórzu
ministranci - Ziemowit i Filip S.
19 styczeń
Stare Strącze - ul. Sławska
ministranci - Bartosz i Kacper
20 styczeń
Stare Strącze - Rynek i os. Słoneczne
ministranci - Wojtek i Filip W.
21 styczeń
Stare Strącze - ul Kamienna 1-12b oraz 210-217
ministranci - Ziemowit i Filip S.
22 styczeń
Stare Strącze - ul. Kamienna 13-31 iraz 192-209
ministranci - Bartosz i Kacper
26 styczeń
Krzydłowiczki
ministranci z Krzydłowiczek
27 styczeń
Przylesie i Jutrzenka
ministranci - Wojtek i Filip W.
28 styczeń
Nowe Strącze
ministranci - Ziemowit i Filip S.

Modlitwa w domu

Osoba wyznaczona, na przykład ojciec rodziny, rozpoczyna słowami:

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen

Następnie należy uroczyście zapalić świece.

P: Światło Chrystusa.

W: Bogu niech będą dzięki.

Modlitwa Powszechna. Każde wezwanie może przeczytać inna osoba. Wskazane jest również, by dodać intencje ważne dla rodziny i lokalnej społeczności.

P:  Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.

Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy swoje życie opierali na Tobie jako niewzruszonym fundamencie. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, daj, abyśmy żyli zawsze w zgodzie i miłości. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, dopomóż, abyśmy codzienną pracą zasłużyli na chleb powszedni. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, dopuść naszych zmarłych do rodziny świętych i błogosławionych w niebie. Ciebie prosimy…

P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.

W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw ode złego. Amen.

P: Módlmy się.  

Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na nasz dom swoją łaskę, aby w nim trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna dobroć i przyjaźń oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszym domem i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz tu przybywają. Teraz i na wieki wieków.

W: Amen.

Modlitwa za zmarłych

P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.

W: A światłość wiekuista niechaj im świeci. 

P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 

W: Amen. 

P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Bożej.

W: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

P: Matko Kościoła. 

W: Módl się za nami. 

P: Królowo Rodzin. 

W: Módl się za nami. 

P: Królowo Polski. 

W: Módl się za nami. 

Na zakończenie prowadzący mówi:

P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego. (wszyscy czynią znak Krzyża wodą święconą a głowa rodziny kropi nią mieszkanie)

W: Amen.